Ochrana osobných údajov (GDPR)

PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Máte právo vyžiadať si Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli cez naše stránky. Ak chcete získať ich kópiu, zvoľte predmet "GDPR" a napíšte nám cez náš kontaktný formulár. Vašu žiadosť spracujeme a v čo najkratšom možnom čase Vám odpovieme.

ÚPRAVA A ZMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo upravovať všetky osobné informácie uvedené na stránke "Môj účet". V prípade akýchkoľvek ďalších požiadaviek, týkajúcich sa opravy a/alebo vymazania vašich osobných údajov, zvoľte predmet "GDPR" a napíšte nám cez náš kontaktný formulár. Vašu žiadosť spracujeme a v čo najkratšom možnom čase Vám odpovieme.


Súhlas so spracovaním osobných údajov

Registráciou v e-shope alebo odoslaním objednávky udeľuje zákazník predávajúcemu - spoločnosti CityFashion, s.r.o. , t.z. správcovi osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré predávajúcemu poskytol.

Osobné údaje sú spracovávané za účelom realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, eventuálne za účelom zasielania obchodných oznámení a u registrovaných zákazníkov tiež za účelom vedenia užívateľských účtov v e-shope, a to v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom.

Spracovaniu podliehajú adresné a identifikačné údaje zákazníkov e-shopu v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska, doručovacia/fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.  

Osobné údaje sú spracovávané po dobu, ktorá je nevyhnutná k danému účelu ich spracovávania. V prípade udelenia súhlasu so zasielaním obchodných informácií je osobný údaj uložený v e-mailovej adrese zákazníka uchovávaný do odvolania jeho súhlasu.

Osobné údaje nebudú sprístupnené  inému subjektu, s výnimkou predania potrebných údajov (v rozsahu meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa) doručovaciemu subjektu pre účely doručenia zásielky s tovarom kupujúcemu vrátane oznámení o doručení zásielky formou sms alebo e-mailom apod., a spracovateľovi platieb pre účely spracovania úhrady kúpnej ceny, s čím kupujúci bezvýhradne súhlasí.

V prípade požiadania kupujúceho o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnuté informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci spracováva jeho osobné údaje, v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie, alebo požadovať, aby predávajúci odstránil takto vzniknutý stav.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Predávajúceho možno ohľadne spracovania osobných údajov kontaktovať na e-mailovej adrese: satin@satin.sk, cez kontaktný formulártelefonicky na telefónnom čísle: +421 907 377 364 alebo oznámením adresovaným na adresu: CityFashion, s.r.o., Záhrebská 5, 81105 Bratislava.

 

Zásady ochrany osobných údajov pre webové stránky

 1. Zber informácií

Zhromažďujeme od vás informácie pri registrácií na našich stránkach, pri prihlásení sa k svojmu účtu, nákupu, vstupu do súťaže a / alebo keď se odhlásite. Zhromaždené informácie zahrňujú vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo, adresu.

Okrem toho automaticky dostávame a zaznamenávame informácie z vášho počítača a prehliadača, vrátane vašej IP adresy, atribútov softwaru a hardwaru a navštívenej stránky.

 

2. Použitie informácií

Akékoľvek informácie, ktoré od vás zbierame, môžu byť použité pre:

- Personalizáciu vašej skúsenosti a reakciu na vaše individuálne potreby

- Poskytovanie personalizovaného obsahu reklám

- Zlepšenie našich stránok

- Zlepšenie služieb zákazníkom a vaše potreby podpory

- Kontakt prostredníctvom e-mailu

- Správu súťaže, propagácie alebo prieskumu

 

3. E-Komercie Súkromia

Sme jedinými vlastníkmi informácií zhromaždených na týchto stránkach. Vaše osobné údaje nebudú bez vášho súhlasu zo žiadnych dôvodov predávané, vymieňané, prevádzané alebo poskytované akejkoľvek inej spoločnosti, s výnimkou prípadu, keď je to nevyhnutné k splneniu požiadavky a / alebo transakcie, napr. poslanie objednávky.

 

4. Zverejnenie informácií tretím stranám

Vaše osobné identifikačné údaje nepredávame, nevymieňame alebo inak prevádzame tretím stranám. To nezahrňuje dôveryhodné tretie strany, ktoré nám pomáhajú s prevádzkou našich webových stránok alebo vedením nášho podnikania, pokiaľ sa strany dohodnú, že tieto informácie sú dôverné.

Veríme, že je nutné zdielať informácie s cieľom vyšetriť, zabrániť alebo podniknúť kroky v prípadoch nezákonnej činnosti, podozrenia z podvodu, situácie zahrňujúce potenciálne hrozby pre fyzickú bezpečnosť akejkoľvek osoby, porušovaní našich podmienok používaní alebo v iných prípadoch vyžadovaných zákonom.

Neosobné dáta však môžu byť poskytnuté iným stranám pre marketingové účely, reklamné alebo iné použitie.

 

5. Ochrana informácií

Realizujeme celú radu bezpečnostných opatrení s cieľom zaistiť bezpečnosť vašich osobných údajov. K ochrane citlivých informácií prenášaných online používame najmodernejšie šifrovanie. VpnMentor tiež chráni vaše informácie offline. Prístup k osobným údajom je udelený len zamestnancom, ktorí ich potrebujú k výkonu práce (napríklad pri účtovaní alebo zákaznícky servis). Počítače / servery slúžiace k ukladaniu osobných údajov sú uchovávané v bezpečnom prostredí.

 

Používame cookies?

Áno. Naše cookies zlepšujú prístup na naše stránky a identifikujú opakované návštevy. Naviac, naše cookies zvyšujú užívateľský zážitok pomocou sledovania a zacielenia na záujmy užívateľa. Použitie cookies však nie je v žiadnom prípade spojené s osobnými identifikačnými údajmi na našich stránkach.

 

6. Odhlásenie

Poskytnutú e-mailovú adresu používame k zasielaniu informácií a aktualizácií týkajúcich se vašej objednávky, firemným oznámením k vašej objednávke alebo k vášmu dopytu, zasielaniu informácií o výrobkoch, zasielaniu faktúr, ponúk atď. Následne potom váš e-mail nevyužívame a nezasielame naň nové reklamné upozornenia.

 

7. Súhlas

 Používaním našich stránok súhlasíte s našimi zásadami ochrany súkromia.


Žiadne produkty

Bude určené Doprava
0,00 € Spolu

Pokladňa